حضور زرین دانه در نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور

شرکت زرین دانه به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با فعالان صنعت دام و طیور و به منظور معرفی محصولات و خدمات شرکت در  عرصه داخلی و بین المللی اقدام به شرکت در نمایشگاه بین اللملی صنعت دام و طیور استان گلستان نموده است.