موقعیت بینندگان

ورود کاربران

پری استارتر


نگاهی به تغذیه اولیه جوجه های گوشتی:

پری استارتر مخصوص جوجه های گوشتی، محصول منحصر به فرد این شرکت می باشد که توسط متخصصین تغذیه بر اساس اسیدآمینه و پروتئین قابل هضم و احتیاجات تغذیه ای نژادهای برتر گوشتی فرمولاسیون و تولید گردیده است. این محصول با استفاده از جدیدترین پری بیوتیکها و افزودنی های علاوه بر بالاترین میزان رشد باعث یکنواختی گله و کاهش چشم گیر تلفات در هفته اول می شود.

مزایای استفاده از پری استارتر

1- دستیابی به  حداکثر وزن پس از پایان سرانه مصرف

2- یکنواختی بسیار بالا در گله

3- کمک به رشد سریع دستگاه گوارش

4- کاهش تلفات ناشی از عفونت های اولیه

5- استفاده از ترکیبات خاص جهت تقویت سیستم ایمنی

آنالیز تقریبی پری استارتر

انرژی متابولیسمی

2950-3000 کیلوکالری / گرم

پروتئین خام

22-23% 

 کلسیم

% 1

فسفر قابل دسترسی

 % 0/5

سدیم

 % 0/16

 متیونین

% 0/56

 متیونین+سیستئین

% 1/09

 لیزین

% 1/4

 آرژنین

 % 1/48

 ترئونین

% 0/91

 اسیدلینولئیک

% 1/4

مقدار و روش مصرف

پری استارتر باید از ابتدای ورود جوجه تا 8 روزگی در اختیار جوجه قرار بگیرد، سرانه مصرف 180 گرم به ازای هر قطعه جوجه 8-1 روزه می باشد.

 

استارتر

آنالیز تقریبی استارتر

انرژی متابولیسمی

2950 کیلوکالری / گرم

پروتئین خام

% 21-21/5

 کلسیم

% 0/95

فسفر قابل دسترسی

 % 0/47

سدیم

 % 0/16

 متیونین

% 0/51

 متیونین+سیستئین

% 0/9

 لیزین

% 1/3

 آرژنین

 % 1/4

 ترئونین

% 0/86

 اسیدلینولئیک

% 1/2

مقدار و روش مصرف

حدود 661 گرم به ازای هر قطعه جوجه از سن 9 تا 19 روزگی در نژاد راس و از سن 9 تا 14 روزگی در نژاد کاپ باید در اختیار پرنده قرار گیرد.

گروئر

آنالیز تقریبی گروئر

انرژی متابولیسمی

2950-2980 کیلوکالری / گرم

پروتئین خام

19-19/5% 

 کلسیم

% 0/9

فسفر قابل دسترسی

 % 0/45

سدیم

 % 0/16

 متیونین

% 0/47

 متیونین+سیستئین

% 0/85

 لیزین

% 1/07

 آرژنین

 % 1/3

 ترئونین

% 0/75

 اسیدلینولئیک

% 1/2

مقدار و روش مصرف

حدود 1472 گرم به ازای هر قطعه جوجه از سن 20 تا 32 روزگی باید در اختیار پرنده قرار گیرد.

امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148