موقعیت بینندگان

ورود کاربران

تاثیر فرآوری بر مواد مغذی و کیفیت خوراک

تاثیر فرآوری بر مواد مغذی و کیفیت خوراک

اهمیت تولید خوراک با کیفیت

امروزه ثابت شده که جیره های پلت موجب افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک در طیور می شود.تحقیقات زیادی در این مورد صورت گرفته که حاکی از عملکرد مناسب پرندگان تغذیه شده با خوراک پلت نسبت به خوراک های مش را نشان می دهد. علاوه بر بهبود عملکرد حیوان، جابجایی راحت و کاهش هدر رفت خوراک، از مزایای دیگر خوراک پلت است که مورد توجه کارخانجات نیز قرار دارد. فرآیند پلت، موجب افزایش دانسیته خوراک شده که بدین ترتیب حجم زیادتری از خوراک قابل نگهداری است. در مقایسه با خوراک های مش، افزایش سیالیت مواد توسط اوگرهای مارپیچ و کاهش مشکلات در حین تخلیه، از مزایای قابل توجه خوراک های پلت می باشد.

ادامه مطلب: تاثیر فرآوری بر مواد مغذی و کیفیت خوراک

اثرات اجزای اصلی خوراک در فرآیند پلت

اثرات اجزای اصلی خوراک در فرآیند پلت

اجزای خاصی در خوراک مقاومت پلت را افزایش می دهند در حالیکه بعضی از مواد خوراکی موجب کاهش شاخص مقاومت پلت (PDI) شده و نرمی در پلت را بالا می برند.
گندم در فرمولاسیون خوراک بطور قابل توجهی موجب افزایش مقاومت پلت می شود اگر چه گندم نیمه نیز می تواند در بهبود مقاومت پلت موثر باشد اما مثل گندم توانایی چسباندن ذرات خوراکی را در طی کاندیشنینگ بخار ندارد.

ادامه مطلب: اثرات اجزای اصلی خوراک در فرآیند پلت

راهکارهای مدیریتی کاهش استرس حرارتی در سالن مرغداری

استرس حرارتی زمانی اتفاق می افتد که تعادل بین تولید و دفع گرمای بدن پرنده برقرار نباشد. پرندگان تحت شرایط استرس حرارتی شدید، دچار: کاهش رشد، کاهش مصرف خوراک، افزایش ضریب تبدیل غذایی، کاهش تولید تخم مرغ، کاهش نرخ جوجه دراوری، کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ، کاهش اندازه تخم مرغ، کاهش کیفیت داخلی تخم مرغ و افزایش مرگ و میر می شوند.

ادامه مطلب: راهکارهای مدیریتی کاهش استرس حرارتی در سالن مرغداری

اثر شکل خوراك بر راندمان جوجه هاي گوشتی

با تامین نیاز هاي تغذیه اي روزانه جوجه هاي گوشتی، جوجه ها نرخ رشد مناسبی خواهند داشت. میزان دریافت مواد مغذي بستگی به ترکیبات این مواد در جیره دارد. بایدخاطر نشان کرد پرنده ها نسبت به مصرف مواد مغذي خوراك واکنش نشان می دهند. براي ایجاد رشد مناسب در جوجه ها و استفاده موثر از مواد مغذي، باید مصرف خوراك جوجه ها نیز مطلوب باشد. مصرف خوراك بطور معنی داري تحت تاثیرشکل خوراك است. فرم نامناسب خوراك مصرف خوراك را کاهش داده و اثر منفی بر نرخ رشد دارد. بسیار مهم است که دانسیته مواد مغذي و شکل خوراك هر دو براي بیشترین مصرف خوراك و بهترین عملکرد پرنده در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب: اثر شکل خوراك بر راندمان جوجه هاي گوشتی

کارهای لازم قبل از ورود جوجه

امروز می خواهیم در مورد کارهایی که قبل از ورود جوجه باید انجام بدیم بحث کنیم . جوجه به دلیل نداشتن پر و ضعیف بودن بسیار حساس میباشد و باید توجه بیشتری به جوجه کرد آسیب هایی که به جوجه در ابتدای ورود میخورد تا انتهای دوره گریبانگیر مرغدار میماند .

 1-     چند ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن ( حدود 3 ساعت قبل ) باید آبخوری ها پر نموده تا از سردی آب کاسته شود , دمای آب حداقل به مدت 3-4 روز اول 25-27 میباشد . تا 7-10 روز اول از آبخوری های کله قندیو سپس به تدریج از آبخوری های اتوماتیک استفاده میکنیم .

 2-     افزودن شکر به آب به میزان 3-6 درصد مناسب است . اگر مسیر جوجه کشی طولانی است بهتر است از آب شکر باضافه مولتی ویتامین و الکترولیت استفاده گردد .

ادامه مطلب: کارهای لازم قبل از ورود جوجه

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963