موقعیت بینندگان

ورود کاربران

اثرات اجزای اصلی خوراک در فرآیند پلت

اثرات اجزای اصلی خوراک در فرآیند پلت

اجزای خاصی در خوراک مقاومت پلت را افزایش می دهند در حالیکه بعضی از مواد خوراکی موجب کاهش شاخص مقاومت پلت (PDI) شده و نرمی در پلت را بالا می برند.
گندم در فرمولاسیون خوراک بطور قابل توجهی موجب افزایش مقاومت پلت می شود اگر چه گندم نیمه نیز می تواند در بهبود مقاومت پلت موثر باشد اما مثل گندم توانایی چسباندن ذرات خوراکی را در طی کاندیشنینگ بخار ندارد.

فرمولاسیون خوراک بر اساس حداقل هزینه، موجب میشود که برای تامین نیاز های تغذیه ای، به ناچار از بعضی از اجزای خوراکی استفاده گردد که بدین ترتیب تنوع مواد را محدود خواهد شد. در خوراک های پلت شده حتی تغییر کمتر از 1 درصد بعضی از اجزای جیره اختلاف قابل توجهی در کیفیت پلت ایجاد میکند. در افزئدن چربی باید به منابع تامین فسفات توجه کرد زیرا فسفات به حفظ چسبندگی مواد و مقاومت پلت در حضور چربی کمک موثری میکند.
تحقیقات مختلف نشان دادند که فرمولاسیون درست و انتخاب اجزای خوراکی مناسب، 40درصد کیفیت پلت را کنترل میکند. تعیین میزان اثرگذاری مواد بر پلت هایی که دارای تنوع زیادی از مواد مختلف هستند به راحتی امکان پذیر نیست. حتی در مواد خوراکی که از منابع مختلف تهیه شدند نیز تنوع قابل توجهی وجود دارد. بهتر است اثر هر کدام از اجزای خوراکی بر سایر مواد در پلت تعیین شود. بدین جهت بررسی های مختلفی توسط محققان انجام شده که بر روی پارامترهایی که در بهبود کیفیت پلت تاثیر دارند متمرکز شده اند.

جیره های حاوی ذرت-سویا : اثر گندم

گندم ارزش قابل توجهی در بالا بردن کیفیت پلت دارد. حضور گندم در جیره توانسته به طور قابل توجهی مقاومت پلت را بهبود دهد. در موارد زیادی اثر گندم بر کیفیت پلت توسط تست های ازمایشگاهی و ازمون های متداول در کارخانجات مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در یک ازمایش، جیره پایه با نسبت 3 به 1 ذرت و سویا فرموله شد. بدون تغییر در بالانس مواد مغذی جیره، گندم یا لیگنو سولفونات (LS) جایگزین ذرت شد. مواد در دمای 85 درجه سانتیگراد و فشار 207 کیلوپاسکال بخار قرار گرفتند. شاخص مقاومت پلت (PDI) نیز توسط روش استاندارد ASAE  حدود 1/269  اندازه گیری شد. درصد کاهش ذرات (ROF) توسط مقایسه ذرات جیره پایه ذرت-سویا نیز مشخص گردید. این فاکتور میزان کشش نسبی برای باند شدن مواد تحت شرایط متغیر را بیان میکند، که بدین ترتیب اثرات مثبت جایگزینی گندم بر کیفیت پلت مشخص میگردد. بطور کلی مقاومت پلت را می توان با افزودن گندم، بایندر ها و کاندیشنینگ مناسب افزایش داد.
در ازمایش دیگری که در کارخانه تولید خوراک انجام شد، جیره بوقلمون بر اساس 10 و 20 درصد گندم و 25/1 درصد لیگنوسولفونات مورد بررسی قرار گرفت. پلت ها در دستگاه CPM7800 با نرخ تولید 5/34 تن در ساعت ساخته شدند. دمای کاندیشنینگ در زمان نمونه گیری به دقت ثبت گردید. مقاومت پلت با روش KSU اندازه گیری شد. نتایج حاکی از ان بود که شیب خطوط برای گندم و لیگنوسولفونات متفاوت بوده و گندم همراه با بخار کاندیشنینگ بطور قابل توجهی توانسته در مقاومت پلت تاثیر گذار باشد بطوریکه افزایش سطح گندم از 10 درصد به 20 درصد، مقاومت پلت را افزایش داد. اثر افزون 25/1 درصد لیگنوسولفونات مشابه اثر افزون 20 درصد گندم بود.
ازمایشی نیز برای مقایسه اثر جایگزینی 5/12 درصد و25 درصد ذرت با گندم، تریتیکاله و جو طراحی شد. تریتیکاله هیبدریدی از گندم و برنج است که خصوصیت چسبندگی ان مشابه گندم میباشد. جایگزینی ذرت با جو، مقاومت پلت را بهبود داد اما در گندم و تریتیکاله اینطور نبود. در جایگزینی ذرت زرد به جای گندم، به دلیل کاهش خاصیت چسبندگی و حفظ استحکام محصول، پلت بایندر اضافه شد.
عمدتا در کارخانجات خوراک از گندم نیمه استفاده می شود. این مواد موجب بالا رفتن کیفیت پلت می شود اما بنظر نمی رسد در زمان حرارت بخار کاندیشنینگ اثر خوبی نشان دهد. پلت های کنسانتره گاوهای شیری حاوی 40 درصد گندم نیمه میتوانند در 50 یا 70 درجه سانتیگراد و بدون اختلاف در مقاومت پلت فراوری شوند.

کنجاله سویا: اثر اندازه ذرات یا اثر چربی ؟

برای جیره هایی با اجزای اصلی ذرت و سویا، تحقیقات نشان داده کنجاله سویا اثر کمی بر مقاومت پلت دارد. برای بررسی این موضوع (مقایسه دو کنجاله تهیه شده از دو منبع مختلف)، ازمایشی در کارخانه خوراک انجام شد که در این ازمایش 37 درصد از کنسانتره پروتئین گیاهی حاوی 70 درصد کنجاله سویا، استفاده گردید. نتایج اختلاف مشخصی در مقاومت پلت های دو نوع کنجاله نشان داد.
نتایج نشان داد کیفیت پلت با افزایش دمای کاندیشنینگ، بهبود نخواهد یافت. بخوص در جیره هایی که دارای مقدار زیادی کنجاله سویا هستند نسبت به جیره هایی دارای نشاسته بالا اختلاف بیشتر است. در این ازمایش افزایش دما تمایل منفی مقاومت پلت را نشان داد.

چربی: احتیاط در مقدار استفاده

افزودن چربی به خوراک مش قبل از پلت کردن موجب بدتر شدن کیفیت پلت شده همچنین به دلیل لغزندگی فرایند اکستروژن و کاهش نیروی فشار پرس پلت به مقاومت پلت صدمه میزند. خاصیت هیدروفوبیک چربی، از باند شدن  ذرات اجزای خوراکی به هم جلوگیری میکند.
تنظیمات جزئی در اجزای خوراکی میتواند تاثیر زیادی بر کیفیت پلت داسته باشد. حتی در زمان مشابه بودن مقدار پروتئین سویا، اختلاف در منبع تهیه ان کیفیت متفاوتی در پلت های تولیدی ایجاد خواهد کرد.
ازمایشی با این هدف که ایا دمای کاندیشنینگ می تواند با افزودن چربی افزایش یافته و موجب بهبود کیفیت پلت های خوراکی بوقلمون شود یا خیر انجام شد. در کارخانه مورد ازمایش افزایش دما بیشتر از 77 درجه سانتیگراد بدون انسداد دستگاه پلت غیر ممکن بود. افزودن 1 درصد چربی لغزندگی ایجاد میکند که دمای پلت را تا 82 درجه سانتیگراد افزایش می دهد. به هر حال اثر منفی چربی بر پیوستگی اجزای خوراکی در دمای بالای مش کاندیشن شده مشاهده شد.

شکل-رابطه بین مقاومت پلت، دمای کاندیشنینگ در نسبت های مختلف مواد در جیره


در ازمایشی نیز اثر دو کنسانتره گندم (10 و 20 درصد) ، بایندر (1 درصد لیگنوسولفونات) و دمای کاندیشنینگ مش بر مقاومت پلت های دوره رشد بوقلمون و شاخص کیفیت پلت (PDI) بررسی شد. در شرایط ممکن چربی باید بعد از پلت کردن استفاده شود. چربی در زمان خارج شدن پلت های داغ از دای، اسپری می گردد. به هر حال اگر پلت های ناسالم دوباره اسیاب شده و ذرات نرم دوباره به چرخه پلت برگردانده شوند، چربی موجود در این مواد اثر منفی بر کیفیت پلت خواهد داشت. حتی در زمانی که پلت، الک نشده باشد، ذرات نرم در بخار هوا به سیلکون ها منتقل شده و به دستگاه پلت برمیگردد. به کاربردن چربی بعد از خنک شدن پلت بیشترین مقاومت ممکن را در پلت ایجاد میکند. در استفاده از این روش، تمایل چربی برای ماندن در سطح پلت موجب کاهش گردوغبار شده و همچنین با ایجاد لغزندگی میزان ساییدگی کاهش میابد.

فسفات ها و کیفیت پلت

دفلورینات یا دی کلسیم فسفات در دستگاه پلت موجب کاهش سرعت جریان مواد میگردد. جایگزین کردن فسفات دفلئوریناته به جای دی کلسیم فسفات، مقاومت اکستروژن افزایش، نرخ تولید کاهش و مقاومت پلت بهبود میابد.
دی کلسیم فسفات در جیره بطور موثری مقاومت اکستروژن را افزایش میدهد که همین امر موجب بالا رفتن مصرف انرژی برای هل دادن مواد به داخل منافذ دای میگردد(5/6 در مقابل 4/5 کیلو وات ساعت در تن) از طرفی فشردگی بیشتر، پلت های مقاوم تری ایجاد خواهد کرد (PDI 4/87 در برابر 9/80 ).

بایندر ها: رس ها و لیگنوسولفونات

در بعضی مواقع از رس بعنوان پلت بایندر استفاده میشود. این مواد اغلب ارزان بوده و به عنوان مواد پر کننده در جیره هایی که از نظر تغذیه ای غلیظ هستند و همچنین در تولید پلت های مکعبی استفاده میشوند. تحقیقات دانشگاه کانزاس نشان داده که افزون 2 درصد بنتونیت رس به پلت های دارای مقدار متوسط ذرت و سویا نرمی را از 7/11 درصد به 8/7 درصد کاهش داده است (افزایش دمای کاندیشنینگ 32 درجه سانتیگراد بود).
به هر حال تمام رس ها توانایی چسباندن ذرات پلت را ندارند. در نامگذاری مواد رسی گاهی اوقات به موادی که موجب اتصال به مایکوتوکسین ها میشوند نیز کلمه بایندر بکار برده میشود.
اختلاف در انواع محصولات رسی، اختلاف در عملکرد بایندر را به دنبال دارد. لیگنوسولفونات بعنوان بایندر معمول در صنعت خوراک شناخته شده است. تحقیقات جدید در دانشگاه کانزاس نشان داده که افزودن 1 درصد لیگنوسولفونات به پلت های جیره پایانی بوقلمون در شرایط دمای کاندیشنینگ 28 درجه سانتیگراد و قطر نافذ دای 8/4 میلیمتر و عمق ان 8/50 میلیمتر، نرمی پلت را 2/8 تا 9/4 درصد کاهش داده است. دکتر Pfost  خصوصیات لغزندگی لیگنوسولفونات را تعیین کرد و ثابت نمود که دمای کاندیشنینگ برمیزان عبور مواد حاوی لیگنوسولفونات موثر است. لیگنوسولفونات معمولا دوبرابر اثر گذاری رس ها و تقریبا 15 تا 20 بار اثر گذاری بیشتری نسبت به گندم را دارد.
پیچیدگی فرمولاسیون خوراک و تنوع فراوری خوراک پیش بینی اثر هر کدام از اجزای خوراکی بر کیفیت پلت را مشکل کرده است. به هر حال بعضی از اجزای خوراکی تحریک کننده مقاومت پلت هستند در حالیکه بعضی از مواد نیز تمایل به کاهش PDI دارد. اثرات بالقوه بر کیفیت مقاومت پلت شامل انتخاب منبع فسفر، افزودن چربی، مقدار گندم در جیره یا مقدار میکرو ذرات در پلت سازی و بایندر ها می باشد.

ترجمه : مهندس ابوذر ابراهیمی کارشناس ارشد پرورش و تولید طیور- بخش علمی و پژوهشی شرکت زرین دانه

website:zarrindaneh.ir

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485