ارتباط با زرین دانه

آدرس :  گلستان، گنبد کاووس، جاده داشلی برون، شهرک صنعتی گنبد، سرو5، قطعه 36

تلفن تماس :

017-33263630-40

فکس :

017-33263642